Styremøte Helse Nord IKT 6. desember 2018

Styremøte, 06.12.2018

 

Når og hvor

Dato
06.12.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Tromsø
Linken møtesenter, SIVA innovasjonssenter Tromsø
 

Styresak 059-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 059-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 059-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.10.18.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.10.18.pdfStyresak 060-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.10.18.pdf
Styresak 061-2018 Oppfølgingssaker til styremøte 06.12.18.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 061-2018 Oppfølgingssaker til styremøte 06.12.18.pdfStyresak 061-2018 Oppfølgingssaker til styremøte 06.12.18.pdf
Styresak 062-2018 Virksomhetsrapport per oktober 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 062-2018 Virksomhetsrapport per oktober 2018 saksframlegg.pdfStyresak 062-2018 Virksomhetsrapport per oktober 2018 saksframlegg.pdf
Styresak 062-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per oktober 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 062-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per oktober 2018.pdfStyresak 062-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per oktober 2018.pdf
Styresak 064-2018 - Avslutning av regionalt stamnett.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 064-2018 - Avslutning av regionalt stamnett.pdfStyresak 064-2018 - Avslutning av regionalt stamnett.pdf
Styresak 064-2018-1 vedlegg - Sluttrapport Implementering av regionalt stamnett.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 064-2018-1 vedlegg - Sluttrapport Implementering av regionalt stamnett.pdfStyresak 064-2018-1 vedlegg - Sluttrapport Implementering av regionalt stamnett.pdf
Styresak 065-2018 Budsjettforslag 2019.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 065-2018 Budsjettforslag 2019.pdfStyresak 065-2018 Budsjettforslag 2019.pdf
Styresak 066-2018 Årsplan saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 066-2018 Årsplan saksframlegg.pdfStyresak 066-2018 Årsplan saksframlegg.pdf
Styresak 066-2018-1 vedlegg - Årsplan 2019.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 066-2018-1 vedlegg - Årsplan 2019.pdfStyresak 066-2018-1 vedlegg - Årsplan 2019.pdf
Styresak 067-2018 Ansattvalgte styremedlemmer 2019 - 2020.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 067-2018 Ansattvalgte styremedlemmer 2019 - 2020.pdfStyresak 067-2018 Ansattvalgte styremedlemmer 2019 - 2020.pdf
Styresak 068-2018 Benchmarking av IKT kostnader – Helse Nord IKT.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 068-2018 Benchmarking av IKT kostnader – Helse Nord IKT.pdfStyresak 068-2018 Benchmarking av IKT kostnader – Helse Nord IKT.pdf
Styresak 068-2018-1 Benchmarking av IKT kostnader - Sluttrapport v 1.2.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Styresak 068-2018-1 Benchmarking av IKT kostnader - Sluttrapport v 1.2.pdfStyresak 068-2018-1 Benchmarking av IKT kostnader - Sluttrapport v 1.2.pdf
Presseprotokoll for styremøte 2018-12-06.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181206/Presseprotokoll for styremøte 2018-12-06.pdfPresseprotokoll for styremøte 2018-12-06.pdf

Fant du det du lette etter?