Styremøte Helse Nord IKT 14. februar 2017

Styremøte , 14.02.2017

 

Når og hvor

Dato
14.02.2017 
Klokkeslett
17:30-20:00
Sted
Bodø
RHF
 

Presseprotokoll styremøte 20170214.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Presseprotokoll styremøte 20170214.pdfPresseprotokoll styremøte 20170214.pdf
Styremøte 20170214 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styremøte 20170214 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20170214 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 20161207.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 20161207.pdfStyresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 20161207.pdf
Styresak 003-2017 Godkjenning av protokoll for ordinært styremøte 20161108.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 003-2017 Godkjenning av protokoll for ordinært styremøte 20161108.pdfStyresak 003-2017 Godkjenning av protokoll for ordinært styremøte 20161108.pdf
Styresak 004-2017 Virksomhetsrapport - januar 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 004-2017 Virksomhetsrapport - januar 2017.pdfStyresak 004-2017 Virksomhetsrapport - januar 2017.pdf
Styresak 004-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport - januar 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 004-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport - januar 2017.pdfStyresak 004-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport - januar 2017.pdf
Styresak 005-2017 Beslutningsstruktur IT infrastruktur og basistjenester.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 005-2017 Beslutningsstruktur IT infrastruktur og basistjenester.pdfStyresak 005-2017 Beslutningsstruktur IT infrastruktur og basistjenester.pdf
Styresak 007-2017 Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017 Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør.pdfStyresak 007-2017 Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør.pdf
Styresak 007-2017-1 vedlegg - Instruks for adm direktør Helse Nord IKT HF versjon 1.1.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-1 vedlegg - Instruks for adm direktør Helse Nord IKT HF versjon 1.1.pdfStyresak 007-2017-1 vedlegg - Instruks for adm direktør Helse Nord IKT HF versjon 1.1.pdf
Styresak 007-2017-2 vedlegg - Styreinstruks Helse Nord IKT HF versjon1.1.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-2 vedlegg - Styreinstruks Helse Nord IKT HF versjon1.1.pdfStyresak 007-2017-2 vedlegg - Styreinstruks Helse Nord IKT HF versjon1.1.pdf
Styresak 007-2017-3 vedlegg - Endringslogg - Instruks til administrerende direktør.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-3 vedlegg - Endringslogg - Instruks til administrerende direktør.pdfStyresak 007-2017-3 vedlegg - Endringslogg - Instruks til administrerende direktør.pdf
Styresak 007-2017-4 vedlegg - Endringslogg - Styreinstruks.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-4 vedlegg - Endringslogg - Styreinstruks.pdfStyresak 007-2017-4 vedlegg - Endringslogg - Styreinstruks.pdf
Styresak 007-2017-5 vedlegg - Selliseth og Welde Sammenligning av instrukser.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-5 vedlegg - Selliseth og Welde Sammenligning av instrukser.pdfStyresak 007-2017-5 vedlegg - Selliseth og Welde Sammenligning av instrukser.pdf
Styresak 008-2017 Budsjett 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 008-2017 Budsjett 2017.pdfStyresak 008-2017 Budsjett 2017.pdf
Styresak 009-2017 Årshjul 2017 Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 009-2017 Årshjul 2017 Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 009-2017 Årshjul 2017 Helse Nord IKT HF.pdf
Styresak 009-2017-1 vedlegg - Årshjul Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 009-2017-1 vedlegg - Årshjul Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 009-2017-1 vedlegg - Årshjul Helse Nord IKT HF.pdf
Styresak 010-2017 Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017 Oppdragsdokument 2017.pdfStyresak 010-2017 Oppdragsdokument 2017.pdf
Styresak 010-2017-1 vedlegg - Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-1 vedlegg - Oppdragsdokument 2017.pdfStyresak 010-2017-1 vedlegg - Oppdragsdokument 2017.pdf
Styresak 010-2017-2 vedlegg - Styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-2 vedlegg - Styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfStyresak 010-2017-2 vedlegg - Styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdf
Styresak 010-2017-3 vedlegg - Endelig vedtak styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-3 vedlegg - Endelig vedtak styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfStyresak 010-2017-3 vedlegg - Endelig vedtak styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdf
Styresak 010-2017-4 vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-4 vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 010-2017-4 vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord IKT HF.pdf
Styresak 011-2017 Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF (002).pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 011-2017 Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF (002).pdfStyresak 011-2017 Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF (002).pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.