Styremøte Helse Nord IKT 1. juni 2017

Styremøte , 01.06.2017

 

Når og hvor

Dato
01.06.2017 
Klokkeslett
16:00-20:00
Sted
Tromsø
Linken møtesenter, Tromsø
 

Presseprotokoll for styremøte 2017-06-01.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Presseprotokoll for styremøte 2017-06-01.pdfPresseprotokoll for styremøte 2017-06-01.pdf
Styremøte 20170601 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styremøte 20170601 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20170601 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styresak 031-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 031-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 031-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 032-2017-1 Godkjenning av protokoll for styremøte 20.04.17.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 032-2017-1 Godkjenning av protokoll for styremøte 20.04.17.pdfStyresak 032-2017-1 Godkjenning av protokoll for styremøte 20.04.17.pdf
Styresak 032-2017-1-1 vedl - Investeringsrammer vedtak.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 032-2017-1-1 vedl - Investeringsrammer vedtak.pdfStyresak 032-2017-1-1 vedl - Investeringsrammer vedtak.pdf
Styresak 032-2017-2 Protokoll ekstraord styremøte 4 mai.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 032-2017-2 Protokoll ekstraord styremøte 4 mai.pdfStyresak 032-2017-2 Protokoll ekstraord styremøte 4 mai.pdf
Styresak 033-2017 Utvidet tertialrapport -1. tertial.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 033-2017 Utvidet tertialrapport -1. tertial.pdfStyresak 033-2017 Utvidet tertialrapport -1. tertial.pdf
Styresak 033-2017-1 vedlegg Tertialrapport Helse Nord RHF-mai.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 033-2017-1 vedlegg Tertialrapport Helse Nord RHF-mai.pdfStyresak 033-2017-1 vedlegg Tertialrapport Helse Nord RHF-mai.pdf
Styresak 033-2017-2 vedlegg - Status virksomhetsplan - mai.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 033-2017-2 vedlegg - Status virksomhetsplan - mai.pdfStyresak 033-2017-2 vedlegg - Status virksomhetsplan - mai.pdf
Styresak 033-2017-3 vedlegg - Virksomhetsrapport - mai 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 033-2017-3 vedlegg - Virksomhetsrapport - mai 2017.pdfStyresak 033-2017-3 vedlegg - Virksomhetsrapport - mai 2017.pdf
Styresak 033-2017-3-1 vedlegg - Status prosjektportefølje.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 033-2017-3-1 vedlegg - Status prosjektportefølje.pdfStyresak 033-2017-3-1 vedlegg - Status prosjektportefølje.pdf
Styresak 033-2017-3-3 vedlegg - Evaluering av globalt virusangrep.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 033-2017-3-3 vedlegg - Evaluering av globalt virusangrep.pdfStyresak 033-2017-3-3 vedlegg - Evaluering av globalt virusangrep.pdf
Styresak 035-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 035-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet.pdfStyresak 035-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet.pdf
Styresak 035-2017-1 vedlegg - Helhetlig informasjonssikkerhet - sladdet.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 035-2017-1 vedlegg - Helhetlig informasjonssikkerhet - sladdet.pdfStyresak 035-2017-1 vedlegg - Helhetlig informasjonssikkerhet - sladdet.pdf
Styresak 036-2017 Risiko- og sårbarhetsanalyser status og planer - sladdet.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 036-2017 Risiko- og sårbarhetsanalyser status og planer - sladdet.pdfStyresak 036-2017 Risiko- og sårbarhetsanalyser status og planer - sladdet.pdf
Styresak 037-2017 Forsikringsordninger i Helse Nord IKT.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 037-2017 Forsikringsordninger i Helse Nord IKT.PDFStyresak 037-2017 Forsikringsordninger i Helse Nord IKT.PDF
Styresak 038-2017 Brukerundersøkelsen 2016 - kundetilfredshetsmåling.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 038-2017 Brukerundersøkelsen 2016 - kundetilfredshetsmåling.pdfStyresak 038-2017 Brukerundersøkelsen 2016 - kundetilfredshetsmåling.pdf
Styresak 038-2017-1 vedlegg - Brukerundersøkelse rapport 15.11. 2016.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 038-2017-1 vedlegg - Brukerundersøkelse rapport 15.11. 2016.pdfStyresak 038-2017-1 vedlegg - Brukerundersøkelse rapport 15.11. 2016.pdf
Styresak 039-2017 Beslutn.struktur IT infra og basis.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 039-2017 Beslutn.struktur IT infra og basis.pdfStyresak 039-2017 Beslutn.struktur IT infra og basis.pdf
Styresak 039-2017-1 Beslutn.struktur IT infra og basis.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170601/Styresak 039-2017-1 Beslutn.struktur IT infra og basis.pdfStyresak 039-2017-1 Beslutn.struktur IT infra og basis.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.