Styremøte august 2022 (behandlet per epost)

Det ble ikke avholdt styremøte i august 2022. Styret behandlet to saker via epost.


Følgende av saksdokumentene er unntatt offentlighet og ikke publisert:

  • Styresak 040-2022 Trusselvurdering 2022 - styrets orientering 

Publiserte styredokumenter:

Fant du det du lette etter?