Ekstraordinært styremøte Helse Nord IKT HF 16. august 2017

Styremøte, 16.08.2017

 

Når og hvor

Dato
16.08.2017 
Klokkeslett
14:00-16:00
Sted
Tromsø
Skypemøte
 

Presseprotokoll for ekstraordinært styremøte 2017-08-16.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170816/Presseprotokoll for ekstraordinært styremøte 2017-08-16.pdfPresseprotokoll for ekstraordinært styremøte 2017-08-16.pdfpdf326259
Styremøte 20170816 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170816/Styremøte 20170816 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20170816 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf300178
Styresak 042-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170816/Styresak 042-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 042-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf110100
Styresak 045-2017 Styrebehandling av tertialrapport - 2.tertial 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170816/Styresak 045-2017 Styrebehandling av tertialrapport - 2.tertial 2017.pdfStyresak 045-2017 Styrebehandling av tertialrapport - 2.tertial 2017.pdfpdf215799

Fant du det du lette etter?