Vi har fått ny nettside!

Helse Nord IKT fikk ny nettside 8. juni. Håper dere liker den!

 Vi har fått ny nettside

Disse har fått ny side 8. juni:

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)​​
Finnmarkssykehuset
Helgelandssykehuset
Sykehusapotek Nord
Helse Nord IKT
Helse Nord RHF

På sykehusenes nye sider vil besøkende blant annet finne informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling. Helse Nord IKTs side er rettet mot jobbsøkere, leverandører og andre interessenter.