Beredskap koronavirus

Beredskap koronavirus

Helse Nord IKT er i grønn beredskap som følge av koronaviruset (Covid-19). Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til Helse Nord IKTs medarbeidere, media og andre interessenter.

Informasjon til våre medarbeidere

Helse Nord RHF har opprettet en egen informasjonsside for ansatte i helseregionen, med oppdatert informasjon om koronasituasjonen. Egne vedtak som kun gjelder Helse Nord IKTs medarbeidere vil publiseres på denne siden.

​Informasjon til ansatte i Helse Nord


Informasjon om koronasituasjonen nasjonalt og regionalt

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronaviruset. Flere råd og vedtak for å hindre smittespredning finner du her:

 


Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, ring helsemyndighetenes publikumstelefon: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08.00–15.30 og helger kl. 10.00–16.00. Enkelte kommuner har også etablert egne publikumstelefoner.VIKTIG INFORMASJON!

Du skal ikke ringe AMK eller legevakt med generelle spørsmål om koronasmitte. Hvis du mistenker at du er smittet med covid-19, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (på telefon), og ikke møte opp på sykehuset.


Informasjon til media


Mediekontakt for Helse Nord IKT:
Konst. kommunikasjonsansvarlig Solfrid Kallbekken (frem til 1. sept. 2020), mobil: 950 55 440

Spørsmål og svar om beredskap koronavirus i Helse NordOppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord

Nyheter om koronaberedskapen i Helse Nord

 • Korona-virus stopper innføring av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset
  12.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona-situasjonen stopper innføringen av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset

  I tråd med nasjonale restriksjoner får Covid-19 utbruddet konsekvenser for den planlagte innføringen av journalsystemet DIPS Arena ved Helgelandssykehuset.

 • Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent pga koronaviruset
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent – men vi jobber videre

  Alle planlagte systeminnføringer ved sykehusene i Nord-Norge utsettes inntil situasjonen rundt koronaviruset er avklart. Men toget stopper ikke helt opp – her finner du en oversikt over status i de ulike prosjektene og hva det jobbes videre med.

 • 04.03.2020
  Hvordan forholder vi oss til koronaviruset i Helse Nord IKT

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som har vært i områder med utbredt smitte med koronaviruset covid-19, skal være hjemme fra arbeid i 14 dager fra den dagen de kommer hjem.

 • Koronavirus
  12.03.2020
  Beredskap koronavirus

  Helse Nord IKT er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset.

 • Colourbox.com
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

  Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har vært sterkt redusert siden midten av mars. Det er etablert to nye tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra begynnelsen av mai åpnes gradvis noen av de ordinære tilbudene.

 • Colourbox.com
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Barn som pårørende under koronapandemien

  For barn er det en stor påkjenning at foreldre eller søsken blir alvorlig syke. Hvordan kan vi hjelpe dem best mulig når også omgivelsene rundt er i krise?

 • Colourbox.com
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Ivaretakelse av hjelpere

  Ansatte i helsetjenesten skal føle seg trygge på arbeidsplassen også under den pågående pandemien. Ved helseforetakene i Helse Nord finnes det en rekke samtale- og støtteordninger.

 • Bilambulanse i Narvik
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  – Gjør alt vi kan for å sikre god transport

  Transport av pasienter og personell er blant nøkkeloppgavene til Helse Nord under koronaepidemien. – Å sikre transport både på vei, vann og i luft er svært viktig for oss i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

 • Widerøefly og smittevernkuvøse
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Widerøe skal fly koronapasienter

  Widerøe bygger om et fly slik at det kan fly to pasienter i smittevernkuvøser samtidig.

 • 14.04.2020 Sykehusinnkjøp
  Sykehusinnkjøp HF har ingen generell godkjenningsordning for smittevernutstyr

  Selskaper hevder Sykehusinnkjøp HF har godkjent smittevernutstyr de tilbyr ulike kunder. Dette stemmer ikke.

 • Bilde av lege
  28.04.2020 Helse Nord RHF
  Nytt register over mobiliserbart reservepersonell

  Helse Nord RHF lanserte torsdag 30. april et felles register over mobiliserbart reservepersonell i regionen. Tiltaket er en del av den regionale kontinuitets- og handlingsplan for den pågående koronapandemien.

 • Operasjonssykepleier
  04.05.2020 Helse Nord RHF
  Praksisstudier under koronapandemien

  Koronapandemien gjør det vanskelig for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Nord. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid med universitetene for å unngå unødige forsinkelser i utdanningsløpene.

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

Fant du det du lette etter?