Aktuelt

Nyheter

 • 03.12.2018
  Rekrutterer for taktskifte

  I avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, er oppdraget å løse regionale og nasjonale IKT-behov for felles digitale helseløsninger. Avdelingen avslutter året med å lyse ut en rekke stillinger.

 • 20.11.2018
  Det er spennende å jobbe her!

  - Vi ser at de som søker hos oss kommer fra et bredt spekter, og det er ofte en god kombinasjon av offentlig og privat bakgrunn, forteller HR-sjef i Helse Nord IKT, Philippa Kristiansen.

 • 15.11.2018
  IT-avdelingen, mellom barken og veden

  I løpet av to dager i oktober har det foregått nettverksbygging og kunnskapsdeling blant IT-folk i nord, i regi av IT Service Management Forum (itSMF).

 • 29.10.2018
  Ny seksjonsleder på plass

  - Jeg er glad i å jobbe med folk, og team og prestasjonsgrupper er noe jeg trives med, sier Sture Nyhagen, når vi spør hvorfor han vil jobbe i Helse Nord IKT.

 • 22.10.2018
  Hjertestarterkurs for ansatte

  Helse Nord IKT har anskaffet hjertestarter i Tromsø, hvor vi er rundt 180 ansatte. Og vi tilbyr ansatte i hele organisasjonen, grunnkurs i hjerte-/lungeredning og bruk av hjertestarter (DHLR).

 • 15.10.2018
  Vil du bli med på laget?

  Har du rett kompetanse og vil være med å videreutvikle Nord-Norges største og mest avanserte datavarehusmiljø, drifte IKT-tjenestene våre eller bruke framtidsrettete testmetoder og verktøy for å øke kvaliteten på kritiske IT-systemer?

 • 05.10.2018
  Tar lærlingene på alvor

  Denne uken samlet vi nesten alle lærlingene i Tromsø. Det er masse ny og ung kompetanse, som vi vil dra nytte av i mange år fremover, forteller Tormod A. Bruvoll, faglig leder for lærlingene i Helse Nord IKT.

 • 04.10.2018
  Nasjonal sikkerhetsmåned

  - Ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet, er grunnleggende forutsetning for at våre kunder, brukere og samfunnet ellers skal ha tillit til de tjenestene Helse Nord KT leverer, sier adm. direktør Oddbjørn Schei.

 • 03.10.2018
  Nye kloke hoder

  Hele 28 nytilsatte medarbeidere så langt i 2018, tilfører Helse Nord IKT viktig kompetanse. Og vi ønsker å sikre en helhetlig mottakelse av hver enkelt, gjennom et eget innføringsprogram.

 • 01.10.2018
  Ny leder for Skytjenester

  Skytjenester etableres som ny seksjon i Helse Nord IKT fra 1. oktober 2018. Sigurd From, avdelingsleder for Tjenesteproduksjon, er svært fornøyd med at leder for seksjonen kommer fra egne rekker i Helse Nord IKT.

 • 18.09.2018
  Ser du helheten?

  Change Management er godt etablert som prosess i Helse Nord IKT. I en verden der digitaliseringsbølgen krever stadig hyppigere endringstakt, ønsker vi å ta prosessarbeidet videre.

 • 11.09.2018
  Hospitering gir brukerforståelse

  Hospitering er et viktig grep for å få bedre innsikt, forstå hvem vi egentlig samhandler med - spesielt for nyansatte i Helse Nord IKT. Som hospitant på et sykehus, får vi kjapt erfare hvilket høyt tempo klinikerne må ha for å rekke over en arbeidsdag.

 • 04.09.2018
  Viktig kompetanse på plass

  På grunn av økt oppdragsmengde og store program og prosjekter gående, har Helse Nord IKT hatt og har flere ledige stillinger utlyst. Kompetente medarbeidere i de aktuelle fagområdene er nå ansatt, og en av dem er Stian Strømmesen.

 • 03.09.2018
  Bakgrunn for visjonen vår

  Visjonen ble til i 2015, i form av en felles prosess som involverte alle ansatte i Helse Nord IKT. Bakgrunnen var og er den teknologiske utviklingen innenfor helse-IKT, som foregår i høyt tempo.

 • 31.08.2018
  Vil du bli Incident Manager?

  Har du IT-bakgrunn og lyst til å bidra i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge? Helse Nord IKT har nå ledig stilling med ansvar for Incident Management (hendelsesstyring). Du må være en ledertype med gjennomføringsevne, og ha sans for action!

 • 03.08.2018
  Stor pågang av nye prosjekter

  Helse Nord IKT leder og gjennomfører mange ulike prosjekter i løpet av et år, og de ledes av Porteføljekontoret. I tillegg er vi bidragsyter på mange ulike områder i øvrige prosjekter i Helse Nord.

 • 02.08.2018
  Tjenesteforvaltning i alle ledd

  - Vi skal å sikre at alle tjenester til enhver tid har en effektiv livssyklusstyring, at tjenestene er stabile og at alle merkantile krav og sikkerhetskrav er oppfylt, forteller Vegard Jørgensen i Helse Nord IKT.

 • 24.07.2018
  Ledelse handler ofte om endring

  Som andre teknologiorganisasjoner, må Helse Nord IKT forholde seg til store endringer nærmest kontinuerlig. Det stiller også større krav til lederne sin evne til endringsledelse.

 • 30.05.2018
  Er du vår nye leder?

  Helse Nord IKT har nylig etablert et av de mest moderne datasentre i Norge, basert på teknologi fra VMware. For å drifte og forvalte denne løsningen, har vi etablert en seksjon for skytjenester. Er du den vi søker etter?

 • 28.05.2018
  Norges første helseteknologistudium

  Håpet er å tilfredsstille to behov på én gang: mer fremtidsrettede helsefolk og flere kvinnelige teknologer.

 • 03.05.2018
  Kult å få ta del i et så stort IT-miljø

  - Jeg synes det er veldig lærerikt å være lærling her. Jeg har lært mye, og har enda mer å lære. Og så er det mange trivelige kolleger og et fantastisk miljø, forteller senjaværingen Mathias Johnsen.

 • 26.03.2018
  Heder og ære i seksjon for arbeidsflate

  - Bente Norø har jobbet i Helse Nord IKT i 40 år. Det er fantastisk, like fantastisk som denne dama frå Mo, sier en smilende Siv Strandvold, leder for seksjonen.

 • 06.03.2018
  Blant de første i Norge

  - Det er spesielle krav for oss i helseIT-sektoren, som gjør at det først de siste årene er utviklet et verktøy som er godt nok til vårt bruk, forteller Odd-Arne Olsen, seniorkonsulent i Helse Nord IKT.

 • 20.02.2018
  Kan du førstehjelp?

  I flere puljer nå framover får medarbeidere i Helse Nord IKT mulighet til, å delta på et 3-timers førstehjelpskurs. Deltakerne mener dette burde være obligatorisk i alle bedrifter.

 • 19.02.2018
  Erfaringsutveksling med Helse Midt-Norge IT

  Helse Midt-Norge IT besøkte nylig Helse Nord IKT. Formålet med besøket var å dele erfaringer og planer rundt teknologi på tvers av regionene.

 • 08.02.2018
  Kompetanseutvikling hever nivået

  Abul Haque jobber i datavarehusteamet i Helse Nord IKT, og tok samtidig sin doktorgrad i realfag rett før jul. Det hele startet i 2009.

 • 10.01.2018
  Ny avdelingsleder ansatt

  Sigurd From blir ny avdelingsleder i avdeling for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT, og begynner senest april 2018. Han er i dag senior systemarkitekt i DIPS AS.

 • 02.01.2018
  Takk for innsatsen!

  Rett før jul markerte Helse Nord IKT ikke mindre enn fem 25-års jubilanter.

 • 12.12.2017
  Prosjektet Sentralt kjøremiljø har levert

  Målet med prosjektet er å anskaffe og realisere en modernisert infrastruktur i våre nye datasentre, som grunnlag for nye tjenester og fremtidig utvikling i regionen.

 • 11.12.2017
  Kan sette ut drift til private IKT-leverandører

  Rapporten fra Direktoratet for e-helse, om informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorg, er nå offentliggjort. Helse Nord IKT har, sammen med andre aktører, bidratt i arbeidet, forteller sikkerhetssjef Jan Harald Solberg.

 • 06.12.2017
  Ser fram til å dele erfaringer

  Vår kollega Bjørn-Tore Nikolaisen, prosjektleder for Sentralt kjøremiljø i Helse Nord, skal være speaker på IT Arkitektforum i Oslo den 12. desember 2017.

 • 27.11.2017
  En etterlengtet rolle er på plass

  - Etter mange år ved universitetet i Tromsø, ønsket jeg nye utfordringer. Jeg så utlysningen av stillingen, og synes den var spennende, forteller Helle Jørgensen, nytilsatt i prosjektadministrator i Porteføljekontoret i Helse Nord IKT.

 • 06.11.2017
  Mobilt kontor er i drift

  - Mobilt kontor er nå i bruk av både kliniske og administrative medarbeidere i Helse Nord, forteller Yngve Krogstad i Helse Nord IKT. En av dem er overlege Tom-Vegard Markussen, ved Røntgenavdelingen på UNN i Tromsø.

 • 04.10.2017
  Ny prosjektleder for integrasjon

  Pågående og planlagte prosjekter i Helse Nord, varsler betydelige integrasjonsbehov fremover. For å imøtekomme behovene, videreføres prosjektet. Ny prosjektleder er Arne Magnus Sandvik fra Helse Nord IKT.

 • 20.09.2017
  Bestått fagprøven i Helse Nord IKT

  - De har vært veldig gode lærlinger i sine felt, og mestret alle utfordringer de har møtt på, forteller en smilende Tormod A. Bruvoll, faglig leder for lærlingene i Helse Nord IKT.

 • 04.09.2017
  Hvordan påvirker de nye personvernreglene oss?

  EUs nye personvernforordning trer i kraft i Norge mai 2018, og vil erstatte dagens personvernlovgivning. Bjørn Erik Thon direktør i Datatilsynet ble invitert av Helse Nord IKT, for å gi oss et innblikk.

 • 23.08.2017
  Ny lærling i Tromsø

  Mathias Johnsen (18) er ansatt som lærling ved Helse Nord IKTs hovedkontor i Tromsø. I dag har han sin tredje arbeidsdag hos oss.

 • 21.08.2017
  Mattias ny fagansvarlig for Nettverk

  Mattias Torsfred begynte 14. august i jobben som fagansvarlig for Nettverk i seksjon for basistjenester i Helse Nord IKT.

 • 06.07.2017
  Pasientdata bidrar til forskning

  Helse Nord IKT henter ut data fra kliniske systemer, som gir forskere data med god kvalitet. - Det er kjekt å kunne bidra til studier hvor de forsker på viktig behandling og medisiner, sier Nils Hermann Wiggen i Helse Nord IKT.

 • 03.07.2017
  Holdt kurs i smidig

  Systemutvikler Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT har holdt et eksternt kurs i smidig utvikling. - Det var gøy, og lærerikt for meg også, sier Gisle.

 • 26.06.2017
  Daniel bestod fagprøven

  Vår lærling Daniel Bogstrand i Bodø har bestått fagprøven i IKT-servicefag. – Det føles veldig bra å være ferdig! sier han.

 • 22.06.2017
  Hva med kulturen, da?

  Alle organisasjoner har en kultur, eller svært ofte, flere kulturer. Det gjelder også min arbeidsplass. Men hva former bedriftskulturen, og kan den endres?

 • 21.06.2017
  Helgelendinger får påminnelse om time på SMS

  Helgelandssykehuset lanserer nå et nytt tilbud til sine pasienter – påminnelse om time ved sykehuset på SMS.

 • 22.05.2017
  Arkitektene i IT

  Hvordan kan innbyggere få se sin journal på internett på en trygg måte? I hvilket IT-system skal man registrere siste dose morfin, slik at det ikke er tvil om hvor man kan sjekke dette?

 • 09.05.2017
  Kontorlokaler i Tromsø

  Helse Nord IKT ønsker nå å motta tilbud på leie av kontorlokaler i Tromsø. Konkurransen er kunngjort på Doffin.

 • 04.05.2017
  Nye fjes i Tjenesteutvikling

  Avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT har fått flere nye medarbeidere i vår.

 • 07.04.2017
  Alle de gule lappene

  Skribler du ned dine gode ideer på gule lapper? Eller putter du smarte forslag i et excelark, for så å glemme hvor du lagret det? Du er ikke alene. Og det finnes hjelp. 

 • 28.03.2017
  Elever på omvisning

  Helse Nord IKT sitt hovedkontor i Tromsø har hatt trivelige elever fra Ishavsbyen videregående skole, avdeling Breivika, på besøk.

 • 16.03.2017
  Eva fikk SABSA-sertifisering

  Sikkerhetsarkitekt Eva Skipenes i Helse Nord IKT er den eneste i Nord-Norge som har fått en SABSA-sertifisering - en sikkerhetsarkitekturmetodikk som tar utgangspunkt i organisasjonens behov.

 • 13.03.2017
  Helse Nord IKT i endring

  Helse Nord IKT består av avdelinger som håndterer både drift, utvikling og brukerstøtte. Avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, gir råd og gjennomfører utvikling av felles IKT-løsninger for sykehusene i Helse Nord. Nå styrkes avdelingen.

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.